12 ปีสำหรับการปกปิด สูตรที่ไม่ลับ ของหมูย่าง ฅ.ไทย ผลิตโดยคนไทย วัตถุดิบของไทย รสชาติ คนไทยๆ เพื่อคนไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เราใช้วัตถุดิบ เฉพาะเนื้อ หมูสันนอก โดยปราศจากสารเร่งเนื้อแดง จากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน และโรงเชือดที่ได้รับมาตราฐาน GMP จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับเครืองเทศ โดยปราศจากสารเร่งเนื้อแดง สารกันบูดและผงชูรส แล้วจึงนำมาหมักทิ้งไว้ 16 ช.ม. และด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับ มาตรฐานการผลิตจาก กระทรวงสาธารณสุข อ.ย. และมาตราฐาน GMP ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ จึงมั่นใจได้ว่า หมูย่าง ฅ.ไทย นั้นมีคุณภาพและกระบวนการผลิตสะอาดถูกสุขลักษณะ อนามัย และ รสชาติดี กลมกล่อม เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลอง

หมูย่าง ฅ.ไทย 15/136 ซ.สุภาพงษ์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 0-2-707-8758 โทรสาร 0-2-707-8758 มือถือ 0-1340-2482, 0-6303-0789,
0-1933-4165 อีเมล์: siripong@mooyangkonthai.com Copyright © 2013 mooyangkonthai.com All Rights Reserved.